ออมสิน เท 2 หมื่นล้าน ช่วยแก้หนี้นอกระบบ พร้อมเดินสายทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน กันเงิน 2 หมื่นล้าน ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ผลักดันสู่โครงการธนาคารประชาชนพร้อมเดินสายจัด “โครงการตลาดนัด ประชารัฐสีชมพู” ทั่วประเทศ ตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีความพร้อมเต็มที่ในการดำเนินตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และสามารถดำเนินการได้ทันทีหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ โดยขณะนี้ได้เตรียมวงเงินไว้สำหรับ 2 หมื่นล้านบาท รองรับเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถผลักดันลูกหนี้นอกระบบเหล่านี้เข้าโครงการธนาคารประชาชนได้ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และชุมชนหมู่บ้านจากนั้นจะมีการส่งรายชื่อให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับเจ้าหนี้ จะมีมาตรการจูงใจให้เข้ามาลงทุนเพื่อการปล่อยกู้อย่างเป็นธรรม โดยกระทรวงการคลังกำลังศึกษาออกกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ในอัตราต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จากการสำรวจลูกหนี้นอกระบบประมาณ 1.3 ล้านราย ในปัจจุบัน หากคัดกรองช่วยเหลือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 6-7 แสนราย วงเงินรวม 5 หมื่นบาท ใช้เงินช่วยเหลือประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ถ้าเป็นลูกค้าเกษตรกรจะส่งให้ ธ.ก.ส.ดูแล และหากเป็นผู้ค้ารายย่อยธนาคารออมสินดูแล คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75-1 ต่อเดือน หรือเฉลี่ยผ่อนเพียงเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้น

13225197_1135218383196981_140761062_o-696x364

 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.smartsme.tv/content/32070