ซึ้งใจ ต่างชาติรักภาษาไทย ที่ใช้อยู่ที่เดียวในโลก

ซึ้งใจ ต่างชาติรักภาษาไทย ที่ใช้อยู่ที่เดียวในโลก  ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนทั่วโลกก็ต้องการอยากจะเรียนรู้ จะได้คุยกับคนไทยได้ เพราะคนต่างชาติ ชื่นชอบวิถีชีวิต และความมีน้ำใจของคนไทยครับ