ลุย‘โค้งสุดท้าย’วิกฤติภัยแล้ง

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กระทรวงฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านต่าง ๆ จากปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพราะอีก 1-2 เดือน ประเทศไทยจึงจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือจึงถือเป็น “โค้งสุดท้าย” ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องผนึกกำลังในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤติภัยแล้งไปให้ได้ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดมบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเชิงรุก จัดหาแหล่งน้ำในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง เช่น การเจาะบ่อน้ำบาดาล การส่งชุดสูบน้ำเคลื่อนที่ไปสูบน้ำจากแม่น้ำสายหลักเพื่อเก็บกักในแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร และการให้บริการจุดจ่ายน้ำดื่มสะอาดภายในโรงรียนให้แก่ชุมชนโดยรอบ เป็นต้นขณะที่ล่าสุด มีการปล่อยคาราวานรถปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน และรถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12 ที่นั่ง รวม 36 คัน ส่งมอบให้แก่สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนใน 36 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งขั้นรุนแรงอาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช เป็นต้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุย‘โค้งสุดท้าย’วิกฤติภัยแล้ง