“พินิติ”ลุยคุมเข้มคุณภาพอุดมศึกษา

วันนี้ (20 เม.ย.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า งานแรกที่จะเร่งดำเนินการคือ สานต่อ และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เช่น พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง รวมทั้งร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่จะออกนอกระบบ ซึ่งได้ส่งเรื่องมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)แล้ว นอกจากนี้จะคุมเข้มเรื่องคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการเปิดหลักสูตรต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพราะสิ่งที่ สกอ.ต้องการคือมาตรฐาน และคุณภาพของหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้มากขึ้น “ผมขอเวลาศึกษาข้อมูลและงานต่างๆ ของ สกอ.สักระยะ เพราะห่างจากที่นี่ไปครึ่งปีกว่า และ สกอ.มีงานใหม่เข้ามามากมาย ซึ่งขณะนี้มีหลายโครงการที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เช่น โครงการผลิตทันตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม ส่วนโครงการคุรุทายาทนั้น ผมได้แจ้งกับ รมว.ศึกษาธิการแล้วว่า หาก ครม.อนุมัติโครงการ สกอ.ก็พร้อมเปิดโครงการ และดำเนินการรับสมัครทันที ขณะที่เรื่องงานวิจัยนั้น ยังเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” เลขาธิการ กกอ. กล่าว.  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “พินิติ”ลุยคุมเข้มคุณภาพอุดมศึกษา