เบรกรถร่วมฯขึ้นราคา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหรือ รถร่วม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ขอขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก 2 บาทว่าอยากขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงค่าโดยสารไว้เท่าเดิมก่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการทำให้ประชาชนมีความสุขจึงเห็นว่าควรชะลอเรื่องการพิจารณาขึ้นค่าโดยสารออกไปและจะยังไม่ให้ปรับค่าโดยสารขึ้นช่วงนี้ เพราะอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชนได้และที่สำคัญเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมเพิ่งอนุมัติให้ค่าโดยสารไปแล้ว1 บาท นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการกำหนดมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชนในโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีใหม่ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ว่าจะสรุปรายละเอียดมาตรการเสนอให้ ครม. พิจารณาได้เดือนเม.ย.นี้จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิส่วนลดค่าโดยสาร50%มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ ณ ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตภายในเดือนพ.ค.เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และให้การรับรองสิทธิ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ช่วงแรกจะยังไม่สามารถออกบัตรให้กับผู้มีรายได้น้อยได้ทันแต่เบื้องต้นอาจจัดทำเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแจกให้ผู้มีรายได้น้อยติดที่บัตรประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิไปก่อนคาดจะสามารถแจกสติ๊กเกอร์ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนก.ค.นี้  สำหรับเป้าหมายผู้ใช้บริการขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ามี2กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้สิทธิใช้บริการฟรี  ได้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60ปี เด็กที่มีอายุ14 ปีหรือต่ำกว่า ทหารผ่านศึก พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี และกลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้ส่วนลดค่าโดยสาร50%ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย  นักเรียนนิสิต   และกลุ่มคนว่างงาน แต่ขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องการตีความคำว่าผู้มีรายได้น้อยว่าควรจะคิดจากระดับรายได้เท่าไรจึงจะเหมาะสม  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เบรกรถร่วมฯขึ้นราคา