ทูต 40 ประเทศแห่ฟังผลงาน 6 เดือนพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เวลา15.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 58 กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงนโยบายผลงาน 6 เดือนของกระทรวงพาณิชย์ ( 12 ก.ย. 57- 12 มี.ค. 58)โดยมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากมาร่วมทำงานพร้อมทั้งได้เชิญ , เอกอัครราชทูต, อุปทูต, เลขานุการเอกด้านเศรษฐกิจ,ผู้ช่วยทูตด้านการพาณิชย์, เจ้าหน้าที่สถานทูตประมาณ 40 ประเทศมาร่วมฟังผลงานพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยในการแถลงผลงาน6 เดือนของกระทรวงพาณิชย์ ( 12 ก.ย. 57- 12 มี.ค. 58) ว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านในการดำเนินงานในช่วง 6เดือนข้างหน้าประกอบด้วย การเร่งแก้ปัญหาการส่งออกไทย, การดูแลราคาสินค้าเกษตร,การเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และ ผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยสามารถขยายธุรกิจในเวทีระดับโลกให้มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน“ด้านการส่งออกในวันที่21 เม.ย.นี้จะเชิญภาคเอกชนมาหาแนวทางในการเพื่อศักยภาพการผลิตสินค้าและการทำตลาดใหม่ๆส่วนด้านการดูแลราคาสินค้าเกษตรก็จะเร่งหารือกับกระทรวงเกษตรฯอย่างใกล้ชิดในการผลักดันให้เกษตรกรปลูกสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการตลาดโลกส่วนด้านเออีซีนั้นแม้ว่าหลายหน่วยงานได้ดำเนินต่อเนื่องแต่ในส่วนกระทรวงก็จะเร่งพัฒนาการค้าชายแดนให้มากขึ้นและสุดท้ายด้านการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวสู่เวทีโลกมากขึ้นก็จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการช่วยเหลือมากขึ้น”สำหรับผลงานของระทรวงพาณิชย์ในรอบ6 เดือนที่ผ่านมานั้นได้มีการแก้ปัญหาที่คั่งค้างมาจากรัฐบาลที่ผ่านมา เช่นการระบายข้าวในสต็อกซึ่งได้ประมูลทั่วไป 6ครั้งและขายข้าวฤดูใหม่ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ 4 สัญญา ปริมาณ 3 ล้านตัน มูลค่ารวม36,000 ล้านบาท โดยปริมาณที่ขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศ เช่น จีน 400,000 ตัน,ฟิลลิปินส์ 500,000 ตัน, อินโดนีเซีย 150,000 ตัน เป็นต้นส่วนแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะไม่ใช้มาตรการบิดเบือนกลไกตลาดแต่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เช่นมาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทำให้ต้นทุนลดลงเฉลี่ยไร่ละ 432 บาท,มาตรการให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขาย,การจัดตลาดนัดรับซื้อจากเกษตรกรซึ่งผลดำเนินงานทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาตันละ 8,200-8,500 บาทขณะที่การดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเช่น การติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และราคาสินค้าทุกวัน, การจัดงานธงฟ้าตามจังหวัดและอำเภอต่างๆ โดยการนำสินค้าถูกกว่าท้องตลาด 30% ขายให้ประชาชนต่อเนื่อง 1,000 ครั้งลดค่าครองชีพได้550 ล้านบาท, โครงการเทใจ คืนสุข สู่ประชาชน โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและห้างร้าน12,000 สาขาลดราคาถึง 70% และเตรียมจัดงาน เทใจ คืนสุข ต้อนรับเปิดเทอม ในการลดราคาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนด้านต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับเออีซีการเจรจาระหว่างอาเซียนกับคู่ค้า 6 ประเทศเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่นเกาหลี และอินเดีย พร้อมทั้งเริ่มเจรจาเอฟทีเอกับประเทศต่างๆและการนำคณะออกไปโรดโชว์ในต่างประเทศ เป็นต้น“การเตรียมความพร้อมให้ไทยก้าวสู่เออีซีนั้นได้กำหนดเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้านอาเซียนและการค้าผ่านแดนให้ถึง1.5 ล้านล้านบาทในปี 58 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35% พร้อมทั้งมีการหารือกับระดับรัฐมนตรีในประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาค้าชายแดนระหว่างกันโดยได้เริ่มที่ แม่สอดโมเดลและจะขยายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และสงขลา ต่อไป”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทูต 40 ประเทศแห่ฟังผลงาน 6 เดือนพาณิชย์