กรมเจ้าท่าเร่งแก้กม.บังคับใส่ชูชีพ

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่ากรมเจ้าท่ากำลังแก้กฎหมายและเตรียมออกประกาศบังคับให้ผู้โดยสารที่ใช้เรือสาธารณะในทะเลรวมถึงเรือหางยาวในแม่น้ำ ต้องสวมเสื้อชูชีพขณะโดยสารทุกครั้งตลอดการเดินทาง ไม่เช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้ออกเดินเรือรวมถึงมีบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการ ส่วนเรือโดยสารอื่น เช่น เรือด่วนคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยาเรือภัตรคารล่องแม่น้ำ ไม่บังคับให้ใส่แต่ในเรือจะต้องมีอุปกรณ์ชูชีพ เช่น แผ่นโฟมลอยน้ำหรือเสื้อชูชีพจัดไว้ให้ผู้โดยสารอย่างเพียงพอ “ก่อนหน้านี้การใส่เสื้อชูชีพเป็นแค่การขอความร่วมมือกับผู้โดยสาร แต่หลังจากนี้จะต้องบังคับและกำหนดบทลงโทษจริงจังออกมาเพราะระยะการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในแม่น้ำและทะเลดังนั้นกรมกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522ให้เสร็จภายในปีนี้ และออกกฎหมายลูกมาบังคับใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เพราะที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางเรือบ่อยครั้งโดยเฉพาะเหตุเรือโดยสารไฟไหม้ ที่อ่าวนาง จ.กระบี่ จนมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1ราย” นอกจากนี้ กรมได้พิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือโดยสารอื่นๆเช่น เรือขนาด 60 ตันขึ้นไป ต้องติดเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันเพื่อสูบน้ำออกจากเรือหรือสูบน้ำทะเลมาดับไฟ รวมถึงการตรวจเข้มไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด การออกใบอนุญาตให้ใช้เรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันจะมีการเฝ้าระวังจากศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลและการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนจัดโครงการเสื้อชูชีพเก่าแลกเสื้อชูชีพใหม่   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าเร่งแก้กม.บังคับใส่ชูชีพ