หนี้สาธารณะ ก.พ.เพิ่ม 6.2 หมื่นล้านบาท

นายธีรัชย์อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือน ก.พ.58 อยู่ที่ 5.72 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 46.83% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา 62,366.22 ล้านบาท โดยเป็นผลจากหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น73,393.51 ล้านบาท  เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ50,859.81 ล้านบาท, การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด 15,000ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน2,512.04 ล้านบาท เพื่อกู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) 1,624.04 ล้านบาท ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วงรถไฟสายสีแดงและโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยและการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ดีพีแอล) 888 ล้านบาท รวมทั้ง การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลล่วงหน้าที่จะครบกำหนดวันที่ 22 พ.ค.นี้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท      “สบน.ประเมินว่าระดับหนี้สาธารณะของไทยยังทรงตัวยังไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการประเมินของ สบน. หากการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยปีนี้ขยายตัวได้ 3.5% ต่อปี เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8% ต่อปีระดับหนี้สาธารณะของไทยสิ้นปี 58 จะอยู่ที่ 48.9% ของจีดีพี ที่ยังคงต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้60% ค่อนข้างมาก” ขณะที่ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมียอดหนี้คงค้างลดลง4,569.18 ล้านบาท ซึ่งเดือนก.พ.58 มีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการสำคัญ ๆได้แก่ โครงการก่อสร้างทางด่วนบูรพาวิถี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าหัวรถจักร 20คัน 20 ตัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม. ส่วนหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน มียอดหนี้คงค้างลดลง 5,525.80 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐมียอดหนี้คงค้างลดลง932.31 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนมากกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้และจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนี้สาธารณะ ก.พ.เพิ่ม 6.2 หมื่นล้านบาท