จุฬา-ทีเมคเปิดตัวอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งในสัตว์

วันนี้ (20 เม.ย.) ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 มีการเปิดตัว “นวัตกรรมอุปกรณ์การคัดแยกเซลล์มะเร็งในสัตว์” โดยรศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ทีเมค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การคัดแยกเซลล์มะเร็งในสัตว์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เบื้องต้นเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาค ซึ่งใช้ชิปที่พัฒนาจากทีเมค ในการคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยวเพื่อใช้ในการศึกษากลไกของโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดใช้งานกับการศึกษาเซลล์มะเร็งในคนโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จุฬา-ทีเมคเปิดตัวอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งในสัตว์