ทีเอชนิคให้จดชื่อโดเมนภาษาไทย

ทีเอชนิคให้จดชื่อโดเมนภาษาไทย ชวนท้องถิ่นหันมาใช้อีเมลชื่อไทย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค สานต่อโครงการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัครจดโดเมนเนม .TH ระดับ 2 กระตุ้นการจดชื่อโดเมนเพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตลดช่องว่างเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ในฐานะคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค เปิดเผยว่า จากสถิติล่าสุดของจำนวนผู้จดชื่อโดเมน “ดอททีเอช – .TH” ในเดือนมีนาคม 2558 มีผู้จดชื่อโดเมนเนม .TH จํานวน 62,850 ชื่อ หมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2 ลําดับแรก คือ .co.th จํานวน 34,391 ชื่อ และ in.th จํานวน 14,127 ชื่อนายภาคภูมิ กล่าวว่า ทีเอชนิคเป็นมูลนิธิที่เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศในประเทศไทย มีแนวนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการจดชื่อโดเมน .TH และ .ไทย มากยิ่งขึ้น เพื่อระบุการมีตัวตนและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าบนโลกออนไลน์ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียน หันมาใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย) และสนับสนุนการใช้งานอีเมลแอดเดรสที่เป็นภาษาไทย หรือ EAI (Email Addresses Internationalized) ซึ่งจะมีการจัดเวิร์กช็อปในวันที่ 8 พ.ค. 2558สำหรับการเปิดรับสมัครจดชื่อโดเมน .TH ระดับ 2 หรือ SLD (Second-Level Domain Name) ซึ่งเปิดรับสมัครแบบเฉพาะกิจ (Fast Track) ครั้งแรก ปีที่แล้ว ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีผู้ที่ยื่นสมัครไม่ทัน จึงขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อขอจดชื่อโดเมน .TH ระดับ 2 ให้กับองค์กรธุรกิจ หรือบุคคลธรรมดา ที่สนใจสมัครจดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษและตามด้วย “.th” โดยไม่มีรหัสระบุหมวดหมู่องค์กร เช่น .co, .or, .go หรือ .in มาคั่นกลางปีที่ผ่านมามีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนจดชื่อโดเมน .TH ระดับ 2 จำนวน 56 ชื่อ โดยได้รับอนุมัติการจดชื่อโดเมน 31 ชื่อ เนื่องจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือ และขยายโอกาสทางธุรกิจในการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น รายได้ส่วนหนึ่งมูลนิธิศูนย์สาร สนเทศเครือข่ายไทยเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือน ใช้ในกิจกรรมค่ายคอมมูนิตี้เน็ตเวิร์กในชุมชนพื้นที่ห่างไกล รวมถึงใช้ในการศึกษาวิจัยนางสาววิไลวัลย์ พนารินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด กล่าวว่า ในการรับสมัคร .TH ระดับที่ 2 ในครั้งนี้จะแบ่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนเป็นสามประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ชื่อเครื่องหมายการค้า ประเภทที่ 2 ชื่อเดียวกับชื่อ “.co.th” ที่มีผู้ถือครองเดียวกัน และประเภทที่ 3ชื่อองค์กรทางธุรกิจหรือ รัฐวิสาหกิจ โดยลำดับการให้สิทธิกรณีมีคำขอสมัครชื่อเดียวกันจะลำดับจากประเภทที่ 1 ไป 3 (สูงไปต่ำ) สำหรับผู้สนใจส่งคำขอสมัครจดโดเมนพร้อมค่าธรรม เนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่ทีเอชนิค ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thnic.co.th/sld

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีเอชนิคให้จดชื่อโดเมนภาษาไทย