กกท.จับมือเรือพาย-ม.บูรพา

    เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการแทนอธิการบดี ม.บูรพา และพล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กกท., คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา และสมาคมเรือพายฯ โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการบูรณาการกิจกรรมและทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของ กกท. ในฐานะองค์กรหลักด้านกีฬา, สมาคมเรือพายฯ  ผู้รับผิดชอบการพัฒนากีฬาเรือพาย และม.บูรพา ที่มีสถานที่ตั้งและมีนโยบายสนับสนุนความเป็นเลิศเกี่ยวกับศาสตร์กีฬาทางน้ำของประเทศไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กกท.จับมือเรือพาย-ม.บูรพา