กล้วยเทพพนม – เรื่องน่ารู้

กล้วยเทพพนม ลำต้นด้านนอกสีเขียว ก้านใบสีเขียวไม่มีร่องก้านดอกสีเขียวไม่มีขน กาบดอกป้อม ปลายมนด้านบนมีสีแดงอมม่วง สีนวล ด้านล่างมีสีแดงเข้ม ผลหนึ่งเครือจะมีประมาณ 6-10 หวี แต่ละหวีจะมีจำนวน 10-20 ผล ผลเรียงชิดติดกัน ผลสุกมีสีเหลือง ขึ้นได้ดีในที่ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ชอบที่แสงแดดจัด ผลสุกรับประทานได้มีรสหวาน บางพื้นที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ รสชาติคล้ายกล้วยหักมุก ส่วนผลสุกนิยมนำมาปิ้งรับประทาน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กล้วยเทพพนม – เรื่องน่ารู้