เสนอกระชังระบบปิด เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

จากกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาในธรรมชาติและปลาทับทิมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ลอยหัวตายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้นนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 อำเภอแก่งคอย และ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งขณะนั้นพบมีปลากระชังของเกษตรกร ประมาณ 250 กระชัง รวมถึงปลาในธรรมชาติ อาทิ ปลาตะเพียน ปลากระแห ปลากาดำ ปลากระมัง ปลาตะโกก ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาเทโพ ปลาลิ้นหมา และกุ้งก้ามกราม ลอยหัวฮุบอากาศ และเริ่มลอยตายจำนวนมากซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าน่าจะเกิดจากในน้ำมีปริมาณออกซิเจนต่ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ท้องน้ำ จนเป็นเหตุให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ที่พื้นท้องน้ำ รวมถึงปลากระชังต้องขึ้นมาหาอากาศที่ผิวน้ำ ซึ่งอาการนี้เรียกว่า “ปลาลอยหัว” เบื้องต้นได้มีการแนะนำให้ทางเกษตรกรเติมอากาศและพ่นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้กับปลาแต่พอวันรุ่งขึ้น (31 มี.ค. 58) ได้ลงพื้นที่เดิมอีกครั้ง พบว่ามีปลาในกระชังลอยตายเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งการตายของปลากระชังยังได้แพร่ขยายไปยังตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จึงได้แจ้งให้เกษตรกรขนย้ายปลาในกระชังที่ตายขึ้นเอามาฝังกลบ และปลาที่ยังไม่ตายให้จับขึ้นมาจำหน่ายเพื่อลดการสูญเสียโดยได้ประสานขอกำลังทหาร จำนวน 50 นาย เพื่อมาช่วยขนย้ายปลากระชังให้เกษตรกร ตลอดจนแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังที่อยู่ในอำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเสาไห้ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ เตรียมรับมือกับมวลน้ำเสียที่จะไหลลงมาตามแม่น้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทราบจากทางพื้นที่ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กำลังจะประกาศให้กรณีดังกล่าวเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และจะหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือต่อไปตามระเบียบราชการสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจพบความเสียหายของผู้เลี้ยงปลากระชังแล้วใน 4 อำเภอ ได้แก่ แก่งคอย เมืองสระบุรี เสาไห้ และเฉลิมพระเกียรติ คาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 111 ราย กระชัง 538 กระชัง ผลผลิตที่เสียหาย จำนวน 430,400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 38,736,000 บาททางด้านนายวิทยา หวังเจริญพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลานั้นพบว่าน้ำเสียได้ไหลผ่านไปหมดแล้วและไหลผ่านไปยังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเขื่อนพระราม 6 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 ทำให้มีภาวะปลาธรรมชาติลอยหัว แต่เนื่องจากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักฯลงมาดันช่วยให้ขณะนี้น้ำมีค่าปกติและไม่มีปลาตายแล้วอย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระบุรี ขณะนี้ได้มอบหมายให้นักวิชาการประมงเก็บตัวอย่างปลา และตัวอย่างดินเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาการปนเปื้อนซึ่งกำลังรอผลการตรวจสอบอยู่ อีกทั้งยังได้เสนอแนวคิดการทำกระชังพักปลาระบบปิด ซึ่งมีระบบกรองน้ำและเติมออกซิเจนไว้ในบริเวณข้าง ๆ กระชัง สำหรับย้ายลงเลี้ยงชั่วคราวหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำปลาขึ้นจากกระชังได้ทันท่วงที.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสนอกระชังระบบปิด เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ