19.ประวัติศาสตร์ตามTimeline 20/02/2015 เวลา 07.43.59 น.


วันนี้ในอดีต : 23 มกราคม1571 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งลอนดอน (The Royal Exchange) อาคารด้านการพาณิชย์และการเงินแห่งแรกของสหราชอาณาจักร เปิดทำการเป็นวันแรก