14.ประวัติศาสตร์ตามTimeline 20/02/2015 เวลา 07.43.40 น.


ใครจะทราบว่า สิ่งธรรมดาๆที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่างกระดาษ จะมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานเพียงใด ติดตามอ่านเรื่องราวของกระดาษได้ใน “การเดินทางของกระดาษ – จากแผ่นดินตะวันออกสู่ดินแดนอาหรับ”