13.ประวัติศาสตร์ตามTimeline 20/02/2015 เวลา 07.43.36 น.


วันนี้ในอดีต – 26 มกราคม 1788 : การขึ้นฝั่งของกับตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป พร้อมกับนักโทษของจักรวรรดิราวหนึ่งพันคน ได้พลิกโฉมทวีปออสเตรเลียไปตลอดกาล