11.ประวัติศาสตร์ตามTimeline 20/02/2015 เวลา 07.43.21 น.


หลังจากการพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูจนถูกเนรเทศ และเสด็จสวรรคตอย่างเงียบๆในเกาะอันห่างไกล ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวหลายอย่างของจักรพรรดินโปเลียนได้ถูกนำออกประมูลจำหน่ายให้กับนักสะสมและผู้ชื่นชอบไว้เป็นที่ระลึก ทว่าหนึ่งในรายการที่มีราคาสูงนั้นหาใช่ข้าวของเครื่องใช้ของพระองค์แต่อย่างใด หากแต่เป็นเส้นพระเกศาของพระองค์เอง…