6.ประวัติศาสตร์ตามTimeline 20/02/2015 เวลา 07.43.11 น.


ช่วงเวลาหลังการปฏิวัติและก่อเกิดสหภาพโซเวียตไม่นาน โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่ได้ก่อกำเนิดขึ้น ทว่าความฝันดังกล่าวก็ไม่เคยกลายเป็นความจริงแต่อย่างใด